Deratizacija

DERATIZACIJA

pomeni   uničevanje  škodljivih  glodavcev (miši ,podgane..)  in namen deratizacije je posredno zmanjšati  njihovo populacijo. S tem ,ko se zmanjšuje število  glodavcev  se zmanjšuje tudi nevarnost pojava nalezljivih bolezni. Povzročajo tudi veliko materialno škodo,s tem ko uničijo velike količine hrane oziroma z grizenjem uničujejo predmete s katerimi pridejo v stik. Živijo v neposredni bližini človeka,kjer se nahajajo zadostne količine živil in odpadkov .Deratizacija se izvaja v naseljih,v kanalizacijskih sistemih ,v živilskopredelovalni industriji,vrtcih,šolah,v proizvodnih objektih,živinorejskih objektih itd.

  

STORITEV DERATIZACIJE


Deratizacija se izvaja preventivno in na klic naročnika. Preventivno deratizacijo izvajamo dvakrat letno ponavadi spomladi in jeseni. Deratizacija se izvaja s sredstvi ,ki vsebujejo antikoagulante (preprečujejo strjevanje krvi)in so učinkoviti proti vsem vrstam miši in podgan. Delujejo na kilogram telesne teže,zato je nevarnost zastrupitve za ljudi zelo majhna. Vabe se postavljajo v deratizacijske bokse,ki so označeni.


Deratizacija se izvaja tudi v objektih,kjer imajo uveden HACCP sistem. Zaradi sledenja prisotnosti  glodavcev se vabe med nastavitvami večkrat kontrolirajo in v primeru  nagriženosti le teh,se izvedejo dodatni ukrepi. Npr. dodaten ogled objekta,ugotavljanje in odpravljanje možnih poti vdora,postavljanje dodatnih vab itd.


Najpogostejši glodavci zaradi katerih opravljamo deratizacijo so miši in podgane.

  

IZVEDBA DERATIZACIJEsistematično se pregleda zgradba in njena okolica,če so prisotni glodavci. To lahko ugotovimo po iztrebkih,vonju po urinu,dlakah,stopinjah itd. V primeru prisotnosti podgan,najdemo luknje,ki so jih izkopale. Poleg postavitve zastrupljenih vab,poskrbimo za higieno v okolici zgradb(zapiranje kontejnerjev,preprečevanja hranjenja mačk in golobov na površinah,kjer so se pojavile),ter zapiranje mest,kjer bi lahko glodavci prišli v zgradbo.


ŠKODLJIVCI


Marko Zajc s.p., čiščenje in vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih objektov, Graška cesta 50, 1270 Litija, Slovenija

TEL.: 040/352 352 E-MAIL: External link opens in new tab or windowinfo@deratizacija.si