je uničevanje mikroorganizmov. Mikroorganizmi lahko preživijo tudi več let in so lahko zelo nevarni za živila,ljudi in živino. Pred izvajanjem dezinfekcije,je potrebno površine in opremo dobro očistiti. Načini dezinfekcije so različni.


    • dezinfekcija z uporabo hladnih amegljevalcev
    • dezinfekcija z uporabo termalnih zamegljevalcev
    • uporaba dimnih bombic z fungicidnimi sredstviMarko Zajc s.p.,
Čiščenje in vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih objektov